אור תנועה וצליל  על הואדי - 2019
קיבוץ הזורע, טל: , פקס: , דוא"ל: webmaster@hazorea.org.il