הגשם של סבא אהרון (עפ"י מאיר שלו) 2013
קיבוץ הזורע, טל: , פקס: , דוא"ל: webmaster@hazorea.org.il