הכבש ה-16-הזורע-1996
קיבוץ הזורע, טל: , פקס: , דוא"ל: webmaster@hazorea.org.il