המדגה נפרדים מהמנכ"ל היוצא-דני בנימין
קיבוץ הזורע, טל: , פקס: , דוא"ל: webmaster@hazorea.org.il