הדגלים השחורים- תמונות מההפגנות

31/07/2020 17:37
קיבוץ הזורע, טל: , פקס: , דוא"ל: webmaster@hazorea.org.il