אור, תנועה וצליל על הואדי, 2019-תמונות בחשיפה ארוכה

18/03/2019 17:48
קיבוץ הזורע, טל: , פקס: , דוא"ל: webmaster@hazorea.org.il