בשער

icons_בשער

 

 

 

 

 

 

 

2020 :

 

בשער גיליון 90 - 16.7.20

 

בשער גיליון 89 - 2.7.20

 

בשער גיליון 88 - 18.6.20

 

בשער גיליון 87 - 4.6.20

 

בשער גיליון 86 - 21.5.20

 

בשער גיליון 85 - 7.5.20 

 

בשער גיליון 84 - 16.4.20

 

בשער גיליון 83 - 2.4.20 

 

בשער גיליון 82 - 19.3.20

 

בשער גיליון 81 - 5.3.20

 

בשער גליון 80 - 20.2.20 

 

 בשער גיליון 79 - 6.2.20

 

בשער גיליון 78  - 23.1.20

 

בשער גיליון 77 - 9/1/2020 - חלק ראשון - חלק שני

 

 

2019 :

 

בשער גיליון 76 - 19/12/2019

 

בשער גיליון 75 - 6/12/2019

 

בשער גיליון 74 -  21/11/2019

 

בשער גיליון 73  -  7/11/2019

 

בשער גיליון 72 - 24/10/2019

 

בשער גיליון 71  -  26/9/2019 - ערה"ש התש"פ

 

בשער גיליון 70 - 12/9/2019

 

בשער גיליון 69  -  22/8/2019

 

בשער גיליון 68  -  8/8/2019

 

בשער גיליון 67  -  25/7/2019

 

בשער גיליון 66  -  11/7/2019

 

בשער גיליון 65  -  27/6/2019

 

בשער גיליון 64  -  13/6/2019

 

בשער גיליון 63  -  30/5/2019

 

בשער גיליון 62  -  16/5/2019

 

בשער גיליון 61  -  18/4/2019

 

בשער גיליון 60  -  4/4/2019

 

בשער גיליון 59 -  21/3/2019

 

בשער גיליון 58 - 7/3/2019

 

בשער גיליון 57 - 21/2/2019

 

בשער גיליון 56  - 7/2/2019

 

בשער גיליון 55 - 24/1/2019

 

בשער גיליון 54 - 10/1/2019

 

 

 

 2018 :

 

בשער גיליון 50 27.12.2018

 

בשער גיליון 49 06.12.2018

 

בשער גיליון 48 22.11.2018

 

בשער גיליון 49 08.11.2018

 

בשער גיליון 48 25.10.2018

 

בשער גיליון 48 11.10.2018

 

בשער גיליון 47 27.9.2018

 

בשער גיליון 46 6/9/2018 - ערה"ש תשע"ט

 

בשער גיליון 45 23/8/2018

 

בשער גיליון 44 9/8/2018

 

בשער גיליון 43 26/7/2018

 

בשער גיליון 42 5/7/2018

 

בשער גיליון 41 21/6/2018

 

בשער גיליון 40 7/6/2018

 

בשער גיליון 39 24/5/2018

 

בשער גיליון 38 10/5/2018

 

בשער גיליון 37 26/4/2018

 

בשער גיליון 36 12/4/2018

 

בשער גיליון 35 29/3/2018

 

בשער גיליון 34 15/3/2018

 

בשער גיליון 33 1/3/2018

 

בשער גיליון 32 15/2/2018

 

בשער גיליון 31 1/2/2018

 

בשער גליון 30 18/1/2018

 

בשער גליון 29 4/1/2018

 

 

 2017:
 

בשער גליון 28 21/12/17

 

בשער גליון 27 08/12/17

 

בשער גליון 26 23/11/17

 

בשער גליון 25 09/11/17

 

בשער גליון 24 26/10/17

 

בשער גליון 23 12/10/17

 

בשער גליון 22 28/9/17

 

בשער גליון 21 14/9/17

 

בשער גליון 20 31/8/17

 

בשער גליון 19 10/8/17

 

בשער גליון 18 27/7/17

 

בשער גליון 17 13/7/17

 

בשער גליון 16 29/6/17

 

בשער גליון 15 15/6/17

 

בשער גליון 14 1/6/17

 

בשער גליון 13 18/5/17

 

בשער גליון 12 4/5/17

 

בשער גליון 11 20/4/17

 

בשער גליון 10 6/4/17

 

בשער גליון 9 16/3/17

 

בשער גליון 8 2/3/17

 

בשער גליון 7 16/2/17

 

בשער גליון 6 2/2/17

 

בשער המחודש גליון 5 19/1/17

 

בשער המחודש גליון 4 5/1/17

 

 

2016 :

 

בשער המחודש גליון 3 23/12/16

 

בשער המחודש גליון 2 2/12/16

 

בשער המחודש גליון ראשון 18/11/16

 

בשער 26/8/16

 

בשער 19/8/16

 

בשער 11/8/16

 

בשער 4/8/16

 

בשער 28/7/16

 

בשער 21/7/16

 

בשער 15/7/16

 

בשער 7/7/16

 

בשער 23/6/16

 

בשער 16/6/16

 

בשער 9/6/16

 

בשער 3/6/16

 

בשער 26/5/16

 

בשער 20/5/16

 

בשער 10/5/16

 

בשער 6/5/16

 

בשער 28/4/16

 

בשער 21/4/16

 

בשער 14/4/16

 

בשער 7/4/16

 

בשער 31/3/16

 

בשער 24/3/16

 

בשער 17/3/16

 

בשער 10/3/16

 

בשער 4/3/16

 

בשער 26/2/16

 

בשער 18/2/16

 

בשער 11/2/16

 

בשער 5/2/16

 

בשער 28/1/16

 

בשער 21/1/16

 

בשער 15/1/16

 

בשער 7/1/16

 

בשער 1/1/16

 

בשער 25/12/15

 

בשער 18/12/15

 

בשער 10/12/15

 

בשער 3/12/15

 

בשער 26/11/15

 

בשער 12/11/15

 

בשער 5/11/15

 

בשער 30/10/15

 

בשער 23/10/15

 

בשער 2/10/15 

 

בשער 21/9/15

 

בשער 11/9/15

 

בשער 4/9/15

 

בשער 28/8/15

 

בשער 20/8/15

 

בשער 13/8/15

 

בשער 7/8/15

 

בשער 30/7/15

 

בשער 24/7/15

 

בשער 16/7/15

 

בשער 9/7/15

 

בשער 26/6/15

 

בשער 18/6/15

 

בשער 11/6/15

 

בשער 4/6/15

 

בשער 29/5/15  ביטוח סיעוד - תגובת אסף למאמר של דלית ב"בשער"

 

בשער 21/5/15

 

בשער 15/5/15

 

בשער 7/5/15  אילן בר - התייחסות למאמר של דלית

 

בשער 30/4/15

 

בשער 21/4/15  תגובת אסף לדברי גדי רובין ב"בשער"

 

בשער 10/4/15

 

בשער 2/4/15

 

בשער 27/3/15 

 

בשער 19/3/15

 

בשער 12/3/15

 

בשער 6/3/15

 

בשער 27/2/15

 

בשער 19/2/15

 

בשער 12/2/15

 

בשער 6/2/15

 

בשער 22/1/15

 

בשער 15/1/15

 

בשער 8/1/15

 

בשער 2/1/15