שעות פתיחה ענפי שרות

מסמכים מצורפים להודעה זו:

קיבוץ הזורע, טל: , פקס: , דוא"ל: webmaster@hazorea.org.il