גידולי שלחין ופרדס

(19/01/2014 17:44)

 

גד"ש ופרדס
טלפון: 04-9899205
נייד ארז ברקאי: 0523-990110

co_ton@hazorea.org.il

 

 

תמונות מצורפות להודעה זו: